Avslutning

Det blir siste Onsdags treninga no Onsdag!
Det blir og siste Søndsgstrening 13 Oktober!
Det blir og avslutning den Søndagen, og kjekt om flest mulig kan komme for å ordne litt før vinteren setter inn🙂
Det blir gratis pizza og brus til alle som vil i Stryn etterpå!👍🙂
Bana vil fortsatt vere open for bruk.

Viktig medlemsmøte og for motorsport interreserte

Møte om Stryn Motorsportklubb si framtid

Styret i motorsportklubben kallar inn til medlemsmøte torsdag 29. august klokka 18:00 i lokala våre på motocrossbana på Svarstad.

Framtida til klubben er uviss. Vi har i fleire år prøvd å finne ein ny leiar til klubben. Dagens leiar har lenge signalisert at han ynskjer avløysing utan at vi har klart å finne ny leiar. Leiaren har no meldt til valnemnda at 2019 blir hans siste år i klubben.
Vi har og fått melding om at andre med lang fartstid trekker seg frå styret til neste år. Disse har vore heilt sentrale i drifta av klubben siste åra.
Det har vore lite oppmøte på årsmøta siste åra, og det har vist seg vanskeleg å rekruttere nye til styret som ynskjer å ta ei aktiv rolle i drifta av klubben. Det er difor overhengande fare for at klubben vil bli lagt ned til neste år.
Styret kallar difor inn til møte om klubben si framtid der vi oppmodar alle medlemmar og andre med interesse for motorsport til å møte opp. Vi har behov for å diskutere om det er grunnlag for vidare drift av klubben.

Beste helsing
Styret i Stryn Motorsportklubb

Digitale medlemskort!

DIGITALT MEDLEMSKORT
Enkel tilgang til medlemsinfo, kursoversikt, arrangement, nyheter og lisenser

– Det er hva du får med ditt nye digitale medlemskort!

NMF tar i bruk JOYN for å kunne holde deg oppdatert gjennom meldinger, og som en kanal inn til nmfsport.no.

I tillegg gir appen deg lisensen på mobilen – Smart og enkelt!

LISENSER 2019

Lisenser for 2019 blir lagt til her i JOYN etter du har kjøpt din lisens i MITA (SAS). Telefonen har man alltid med, og på den måten har du samtidig alltid lisensen med deg.

Vi håper du blir fornøyd og ønsker deg et godt kommende motorsportår!

Hilsen oss i Norges Motorsportforbund

Saksliste Årsmøte 2018

Årsmøtet for 2018 avholdes den 20/3 kl:18.00 på møterom i Stryn kulturhus.
Under følger saklisten for årsmøtet.
Årsmøtet skal:
1.Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
Velkommen! Enkel servering:-)

Årsmøteinnkalling for 2018

Til medlemmene i Stryn Motorsportklubb
Stryn 28/2-2019
Innkalling til årsmøte i Stryn Motorsportklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Stryn Motorsportklubb.
Årsmøtet avholdes den 20/3 kl:18.00 i møterom Stryn Kulturhus.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6/3 til mail:strynmx@gmail.com. eller ring 99205021
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på mail og evt facebook.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret