Nyheiter

Vi har hatt vårdugnad, bana er grovt planert og klar til kjøring. Det vil bli opent søndag 17.april frå kl 13.00 til kl 16.00 med aktivitetsledar. Barnetrening blir på
onsdagane frå kl 18.00 til kl 19.30.