Overtaking av areal

Vi er no i dialog med Stryn Kommune om overtaking av området på andre sida av vegen gratis.Det vil(Om vi får det) bli i første omgang brukt til Trail og ATV kjøring for våre medlemmer.Håpar dette går i orden,skal opp i formannskapet 18 Juni.Området er enda regulert til motorsport men det er en fare for at det kan bli næringseigendom,og da har vi tapt det for alltid