Nytt areal til klubben!

Vi i Stryn Motorsport klubb har no håp om å overta området på andre sida av vegen.Dette vil vi på sikt bruke til å plassere et klubbhus der medlemmane kan møtast under treningane, bytte om, gå på toalett å få vaske seg.

Vidare vil vi først prøve å få til ei Trail/ ATV bane eller anna motorisert morro.

Go cart bane har og vore snakka om.

Håpar alle våre medlemmer støtter oss i dette, det hadde vore synd om vi skulle miste dette området da det har sidan 2005 vore regulert til motorsport.