Medlemsskap Lisens

Til info !! So må alle som skal kjøre på bana ha klubbmedlemsskap og lisens i orden! Det vil bli krevd å framlegge medlemskort og lisens kort av aktivitetsleder på bana. Det er å få kjøpe opplæringslisens som kan brukes under opplæring.

Søk på Lisens i søkefeltet vårt der finn du fremgangsmåte.

Alle som er på bana enten det er utleigekunder,medlemmer eller fra andre klubber skal skrive seg inn i aktivitetsboka som ligg på bana. Der skriv dei lisensnummer eller prøvemedlem(utleige).