BANA PÅ SANDANE

Bana på sandane er utan leder ut sesongen. Simen Evebø som har gjort en flott jobb med å drite denne bana har desverre skada seg og er under opptrening. Det betyr at han ikkje kan drifte bana og vere der som leder. Skal en kjøre der må en kontakte Svenn Roset ved Stryn Motorsportklubb som er ansvarlige for bana. Det må også vere tilstede godkjent aktivitetsleder under kjøring. All vedlikehold på bana er utsatt slik at dei som kjører der må også preppe bana etterpå.

Er det nokon av våre medlemmer eller andre som kan tenke seg å drifte denne bana so er det berre å kontakte oss på:Strynmx@gmail.com.

Viss vi ikkje finn nokon kan det vere fare for at denne bana blir stengt for godt.