SAKSLISTE

ÅRSMØTE TORSDAG 2/2 FOR STRYN MOTORSPORTKLUBB

I KULTURHUSET STRYN

*VANLEGE ÅRSMØTESAKER

*VAL AV NY STYRELEIER OG      STYREMEDLEMMER

*FRAMDRIFT PÅ NY BARNEBANE

OG OMRÅDE H.

*DIVERSE/YMSE

ÅRSMØTE BLIR I MØTEROM I KULTUHUSET STRYN KL:18.00.2/2-2017  MØT OPP!

ÅRSMØTE 2017

Til medlemmene i Stryn Motorsportklubb

Stryn…17/1-2017…

Innkalling til årsmøte i Stryn Motorsportklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Stryn Motorsportklubb.

Det skal velges ny styreleier og nye styremedlemmer slik at vi får et aktivt styre med folk fra Stryn som kan møtast oftare og ta dei riktige beslutningane for klubbens beste.

Viktig å komme med gode kandidater som vi kan stemme over! Meld inn på:strynmx@gmail.com!

Årsmøtet avholdes Torsdag 2/2 kl: 18.00 i Stryn Kulturhus. Møterom til høgre når du kjem inn.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 30/1 til mail:Strynmx@gmail.com. eller ring 99205021

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på mail og evt facebook.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret