Referat Årsmøte 2017

REFERAT ÅRSMØTE STRYN MOTORSPORTKLUBB 2017.

Oppmøte: Svenn Roset, Rune Tonning ,Torbjørn Teigen, Sven Thomsen, Rune Hjelle, Tom Roksvåg, Bjørn Helge Hjelle og Knut Ove Rygg

Innkalling og Sakliste vart samrøystes godkjent.

Gjennomgang og godkjenning av rekneskap utan merknader.

Bjørn Helge og Peder Kjørslevik fortset med å ta treningane på Onsdager ut sesongen, og ser over utleigesyklane før sesongstart.

Det vart valgt nytt styre:

Leder: Rune Tonning

Kasserer: Svenn Roset

Styremedlemmer: Torbjørn Teigen, Sven Thomsen, Knut Ove Rygg og Tom Roksvåg

Det blir ikkje utleige av sykkler på Søndager, styret vurderer og bestemmer om det blir forandringer på dette utover sesongen.

Vi vil forsøke å berge eksisterande bygg på bana slik at dei holder nokon år til.

Vi vil også arbeide vidare for å få ferdig utviding av barnebane.

Nytt område på andre sida av vegen er fremdeles under behandling i kommunen, det blir nok en bestemmelse i løpet av 2017

Bana på Sandane blir styrt av eigne folk der ute men vil fremdeles ligge under Stryn motorsportklubb. Vi har en god dialog med dei og den vil nok bli godkjent og klar til bruk snart.

Styret samler seg til et nytt møte 2. Mars.

Det er stemning for å arrangere MX camp i år og.

Medlemskontigenten blir som i fjor.

STYRET I STRYN MOTORSPORTKLUBB.