Sommerferie

I Juli mnd er der ikkje aktivitetslederer på bana, dei som skal kjøre må ha med seg godkjent leder og seie fra på: strynmx@gmail.com eller ringe nokon i styret for å få løyve.

Baneleige kan betalast inn på kontonummer: 3705 06 21589.

Onsdaggs treninger vil begynne igjen når skulane starter i August.