REFERAT ÅRSMØTE 2018

REFERAT ÅRSMØTE STRYN MOTORSPORTKLUBB 2018

24/1.

Oppmøte: Svenn Roset, Rune Tonning ,Torbjørn Teigen, Rune Hjelle, Tom Roksvåg, Bjørn Helge Hjelle,Kim Rune Flo,Peder Kjørslevik, Elias Ngare Karibu,Matinus Vik og Knut Ove Rygg.

Innkalling og Sakliste vart samrøystes godkjent.

Gjennomgang og godkjenning av rekneskap utan merknader.

Bjørn Helge og Peder Kjørslevik fortset med å ta treningane på Onsdager, og ser over utleigesyklane før sesongstart i lag med Torbjørn teigen.Vi håper å få med nokon nye som etter kvart  kan ta over Onsdagane.

Det vart valgt nytt styre:

Leder: Rune Tonning

Nestleder: Svenn Roset

Styremedlemmer: Torbjørn Teigen, Knut Ove Rygg, Elias Ngare Karibu og Tom Roksvåg

Vi vil prøve å med utleige av sykkler både Søndag og Onsdagar om vi får det til å gå opp med antall aktivitetsledere.

Vi vil inspisere brakker på Sandane og vurdere å flytte dei inn til Stryn.

Vi vil også arbeide vidare for å få ferdig utviding av barnebane.

Det vart vedtatt å ta opp lån på 230 000 kr med kommunal lånegaranti for å kjøpe det nye området på andre siden av vegen.

Bana på Sandane vil ikkje bli under Stryn lenger da vi ikkje har folk til å drive den og ingen i nærmiljøet der har vist interesse for å drifte den.

Det er stemning for å arrangere MX camp i år og.

Medlemskontigenten blir som i fjor. Men medlemskontigent for forelder til barn under 12 år og SMS lisens medlemmer blir økt til kr 100 pr sesong etter regler fra Norges Idrettsforbund.

STYRET I STRYN MOTORSPORTKLUBB.

 

Innkalling Årsmøte

Til medlemmer i Stryn Motorsportklubb

15/1-2018

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Stryn Motorsportklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte 2018

Årsmøtet avholdes den 24/1 kl:18.00 på møterom i Stryn kulturhus.

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

1.Godkjenne de stemmeberettigete.

 1. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 2. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 3. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 4. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 5. Behandle forslag og saker.

 

*Framdrift på området H

*Framdrift på utviding av barnerbane

*Aktivitetsledere/liste

*sesongen 2017

*sesongen 2018

*S-cup og evt andre arrangemang

*Kva skjer på bana i Sandane

 

 

 1. Fastsette medlemskontingent , og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette       treningsavgift for gruppens aktivitet.
 2. Vedta idrettslagets budsjett.
 3. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 4. Foreta følgende valg:
 5. Leder og nestleder
 6. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer

 

 

 

Med vennlig hilsen
styret i Stryn Motorsportklubb

ÅRSMØTE

ÅRSMØTE 2018
Det blir årsmøte 24/1!
KL: 1800
STRYN KULTURHUS!
*Viktigaste sak blir låneopptak for å kjøpe nytt området (H) 
*Fullføring av utvidet barnebane
*Vanlige årsmøte saker
MØT OPP ALLE SOM KAN BÅDE NYE OG GAMLE MEDLEMMER!
Møt og opp andre som er intereserte i motorsport!