MX Camp

Styret i Stryn motorsportklubb har vedtatt å ikkje arrangere MX Camp i år. Vi er ikkje forberedt og mange er vekkreist i denne perioden. Vi kjem til å ta opp dette på neste styremøte slik at vi kan vere betre forberedt neste år.