Saksliste Årsmøte 2018

Årsmøtet for 2018 avholdes den 20/3 kl:18.00 på møterom i Stryn kulturhus.
Under følger saklisten for årsmøtet.
Årsmøtet skal:
1.Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
Velkommen! Enkel servering:-)