INNKALLING ÅRSMØTE FOR 2019

Til medlemmene i Stryn Motorsportklubb
Stryn 19/1-2020
Innkalling til årsmøte i Stryn Motorsportklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Stryn Motorsportklubb.
Årsmøtet avholdes den 12/2 kl:18.00 i tingsalen Stryn Kulturhus.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 5/2 til mail:strynmx@gmail.com. eller ring/sms 99205021
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på mail og facebook.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret