Nye regler pga Corona

Då er storebana nypreparert og vi kan åpne bana vår på Svarstad for sesongen.

Det blir ikkje organisert trening med sikkerhetsleder frå klubben si side no i starten av sesongen.

Det betyr at bana no er åpen kun for Stryn Motorsport sine betalande medlemmar med lisens i orden. Ved bruk av bana må man stille med egen sikkerhetsleder.

Det vil ikkje bli mulighet for å leige eller låne syklar eller utstyr frå klubben.

Det er utarbeidd egne Korona-vett regler for motorsport som alle må sette seg inn i ved bruk av bana.

[https://www.nmfsport.no/nyheter/korona-vett-fra-nmf/](https://www.nmfsport.no/nyheter/korona-vett-fra-nmf/)