Korleis Få Medlemskap og opplæring/utøverlisens!

Alle som skal kjøre på bana må ha et godkjent medlemsskap i klubb og gyldig lisens!
Vi har sykkler til utleige som kan prøves 3 ganger(med sms lisens) før du evt bestemmer deg for å bli medlem.
Når det gjelder barn 5 – 12 år kreves det også at en av foreldrene også er medlem i klubben.
Dette for å få godkjent barnelisens.

Her en beskrivelse om korleis du går fram:
Skjermbilde 2016-05-10 kl. 09.37.09

Når du har opprettet en bruker på https://minidrett.nif.no for barnet ditt og en for deg sjølv, kan du gå til https://kurs.idrett.no og logge inn med samme brukernavn og passord. Søk på Særforbund/Norges Motorsportforbund og finn «Lisenskurs teoridel Norges Motorsportforbund». Kurset må gjennomføres av minst én foresatt og kopi av e-læringsdiplomet må vedlegges søknaden.

Etter at man har fått opplæring under en opplæringslisens med en greninstruktør, sendes søknad om utøverlisens sammen med egenattest over helsetilstand. Greninstruktørs signatur er en bekreftelse på at barnet har gått gjennom en opplæring og kan delta i ordinære barneidrettsaktiviteter i NMF.

Oppklaring omkring opplæringslisens.

Opplæringslisensen er nå endelig tilbake. Den ble fjernet ved årsskiftet da det ble avdekket at svært mange i fjor ikke hadde benyttet den riktig. Det presiseres nå at den kun er gyldig til ren opplæring med godkjent instruktør og ikke til trening på egenhånd. De som benytter opplæringslisens på et baneområde hvor det også foregår ordinær treningsvirksomhet skal merkes tydelig med en refleksvest eller lignende.

Lisensen gis bare 3 måneders gyldighet fra kjøpsdato. Dette anses som tilstrekkelig for at en utøver skal ha lært nok og skaffet nødvendig dokumentasjon (bevis på gjennomført e-læring og legepapirer) slik at en kan ta ut en grunnlisens eller en konkurranselisens. Merk at man får fratrukket kostnaden for opplæringslisensen når man tar ut en årslisens i samme gren i samme kalenderår. Har du kjøpt opplæringslisens tidligere har du ikke mulighet til å kjøpe ny opplæringslisens. Lisenstageren må ta utskrift eller vise elektronisk versjon fra SAS, det utstedes ikke lisenskort.

I lisensmatrisen er følgende formulering brukt: «Kun opplæring med instruktør. Absolutt ingen form for egentrening eller konkurranse. Kun gyldig i Norge. Brukere av denne lisensen skal tydelig merkes («gul vest») for å skille dem fra utøvere med «vanlig» lisens.»

For å løse en opplæringslisens må man være medlem av en klubb tilknyttet Norges Motorsportforbund, samt opprette profil i MinIdrett. Profilen i MinIdrett må være tilknyttet klubben, og også hvilken motorsportaktivitet i klubben man skal kjøre.

Alle søknadsskjemaer og dokumenter finner du i vårt dokumentsenter. Alle dokumentene sendes inn til nmf@nmfsport.no

Man må selv logge seg på og ta ut utøverlisensen. Trykk på «logg inn» øverst i høyre hjørne, og du kommer inn i det som kalles SAS (stevne og administrasjonssystem). Utøverlisensene betales elektronisk direkte i løsningen. Mens man venter på lisenskortet kan man se en kopi av lisensen under «min profil» i SAS. Denne kan man laste ned som PDF og skrive ut. Saksbehandlingstiden for utøverlisenser og kjøretøybevis, er opp til 14 dager.

Informasjon om kjøretøybevis finner dere her.

Lisenspriser Barn 5-12 år

Engangslisens SMS kr 55,-
Opplæringslisens 3 mnd kr 190,-
Barnelisens helår kr 390,-
Barnelisens Radiostyrt kr 0,-

Linker:https://minidrett.nif.no/
http://www.nmfsport.no/index.php/dokumenter/dokumenter-skjemaer
https://kurs.idrett.no/

Log inn SAS : https://sas.nmfsport.no/Pages/Login.aspx

E-post: nmf@nmfsport.no

Lisenssøknad: http://www.nmfsport.no/dok%20Skjema/Ut%C3%B8verlisens%20s%C3%B8knad.docx
Egenattest 5-12 år: http://www.nmfsport.no/dok%20Skjema/Ut%C3%B8verlisens%20egenattest.doc
Legeattest 13 år og eldre: http://www.nmfsport.no/dok%20Skjema/Ut%C3%B8verlisens%20legeattest.doc

FRA MAN ER 13 ÅR OG ELDRE MÅ EN GJERE SLIK:
Fra det året man fyller 13 år kreves det at man selv må gjennomføre e-læringskurset, i tillegg til at man gjennomgår den grenvise opplæringen i en klubb. Man må levere en godkjent legeattest sammen med egenattest og lisenssøknaden (se eget skjema her). Hvis man har hatt barnelisens tidligere trenger man ikke ny grenvis praktisk opplæring, men man må sende inn kopi av e-læringsdiplomet sammen med søknaden og helsedokumentene. Vi anbefaler at foresatte for ungdommer også gjennomfører e-læringskurset.

Dokumentasjonen sendes til nmf@nmfsport.no.

I det nye systemet må man logge seg på og ta ut utøver- og funksjonærlisenser selv. Utøverlisensene betales elektronisk direkte i løsningen. Dersom man har løst en lisens innen de siste fem årene stilles ingen nye krav for å fornye. I NMF kan man løse lisenser av ulik varighet, forsikringsdekning og aktivitet. Saksbehandlingstiden for utøverlisenser og kjøretøybevis, er opp til 14 dager.

Matrisen under viser hvilke lisenser som finnes tilgjengelig for kjøp i NMFs konkurransesystem SAS. Prisene gjelder for 2016. sas.nmfsport.no. Lisenser2016

Når alt er i orden vil kunne laste ned 1 medelmskort og 1 lisenskort og det er desse vi må sjå ved kjøring på bana.
Dette for at vi skal vere godkjente og for at utøverane skal kjøre lovlig og vere forsikra under kjøring!!

Sjå eksempler under:

Kort_08.06.2016+22_58

Medlemskort (2)