Korleis Få Medlemskap og opplæring/utøverlisens!

Gå inn på denne siden: https://www.nmfsport.no/lisens-2020-nytt-lisenssystem-2/

Lisens 2020
Lisens 2020
Alle som skal utøve aktivitet innen Norges Motorsportforbund må ha lisens. Lisensen inneholder en personforsikring (unntatt Radiostyrt Motorsport) og er et bevis på at man har nødvendig kompetanse i angitt gren. Lisensen er først gyldig når både medlemskap i klubben og lisensen er betalt. Ordinære lisenser er gyldig fram til 31. desember året lisensen er kjøpt.

Hvordan kjøpe lisens?
Meld deg inn i klubb tilknyttet Norges Motorsportforbund. NB!! Alle må ha egen profil i MinIdrett. Dvs har barnet profil under foresatte må man lage egen MinIdrett-profil til barnet.
Fullfør E-læringskurs
Les og fyll ut søknadskjema (se «søknadskjema utøverlisens» under dokumenter, til høyre for teksten eller under teksten om du er på mobil).
Etter NMF har mottat søknadskjema og åpnet for at du kan kjøpe lisens i MITA – følg instruksjonene gitt under.
Når du har logget inn på NMF MITA får du som hovedregel to valg i hovedbilde, jeg ønsker å melde meg på en konkurranse og jeg ønsker å kjøpe en lisens. De som har en rolle (funksjon i KlubbAdmin) i klubben som leder, medlemsansvarlig eller arrangementsansvarlig får tilgang til å søke om og administrere konkurranser i systemet (se egen brukerveiledning)

I menyen til venstre ser du ulike valg, dine personalia er synkronisert fra MinIdrett og kan ikke redigeres her. Skal man løse lisens må man også fylle inn feltene for pårørende (ICE in case of emergency) og felt for foresatte dersom man er under 16år. (ref Norsk Konkurranse Reglement).

Velg jeg ønsker å kjøpe en lisens. Forutsetninger for å kjøpe lisens består av ulike parametre avhengig av alder og lisenstype.

Lisenssystemet er basert på at hver utøver må ha sin egen personlige brukerprofil hvor man har et hovedmedlemsskap i en klubb. Det er denne klubben man representerer på lisensen og i konkurranser. Dersom man ønsker å bytte hovedmedlemsskap må man søke om en klubbovergang.

RSM har en barnelisens 5-12 år og en voksen nasjonal lisens fra 13 år. Disse har som tidligere ingen kompetansekrav og kan kjøpes på lik linje som tidligere lisenser i RSM

Lisenstyper:
«Kom og prøv» lisens
Denne lisensen erstatter SMS engangslisens og 3 mnd. opplæringslisens. Lisensen løses via SMS og gjelder i 2 måneder fra man løser den. Kan kun benyttes til trening og utøveren må skilles ut fra andre øvde utøvere i banen med for eksempel en gul vest siden disse er under opplæring. Lisensen skulle brukes under opplærings perioden og om man ønsker å prøve. Kun gyldig i Norge. Inkluderer en grunnforsikring dersom man er senior og en barneforsikring fra NIF dersom man er junior.

Nasjonal lisens
Kan løses av både junior og senior utøvere i NMF lisenssystem (ikke tilgjengelig på SMS). Denne lisensen erstatter den tidligere treningslisensen og konkurranselisensen, slik at alle som løser de har muligheten fritt til å velge om de vil konkurrere eller ikke uten å måtte løse en ny lisens. Det er kompetansekrav – gjennomført lisenskurs. Kan brukes i hele Norden. Inkluderer en utvidet forsikring.

Utøvertyper:
Utøverlisens 5-12 år (juniorutøvere)
Lisensen kan løses fra og med den dagen utøveren har fylt 5 år, til og med det året utøver fyller 12 år. Lisensen kan benyttes i både trening og konkurranse i Norden. Barn under 13 år kan løse «Kom og prøv» lisens og nasjonallisens. For konkurranser, se barneidrettsforskriften.

Utøverlisens fra 13 år (seniorutøvere)
Utøvere fra 13 år er seniorutøvere og kan løse alle lisensene i NMF systemet. Disse kan konkurrere i utlandet, men da kreves det at de løser internasjonal lisens.

Internasjonal lisens
Kan kun løses av senior utøvere i NMF lisenssystem (ikke tilgjengelig på SMS). Denne lisensen gjelder for konkurranser i Norden og i utlandet, men det kan være krav til ekstra lisenser. Lisensen inkluderer en max forsikring som tilfredsstiller kravene til de internasjonale forbundene.

Tillegg:
Oppgradering av forsikringsdekning
Dersom man har løst nasjonal lisens med utvidet forsikringsdekning, men ønsker en max forsikringsdekning kan dette kjøpes ekstra i NMF lisenssystem.

Søke om tilleggsgren
Krever praksis godkjent av en NMF funksjonær. Det er gratis for barn å ha lisens i flere grener, mens det koster 200 kr pr tilleggsgren.

Gjenopptagelse av utøverlisens
Har du vært inaktiv som motorsport utøver i over 5 år må du søke om gjenopptagelse.

Lisenskort
NMF utsteder ikke lenger lisenskort. Dersom du allikevel ønsker en utskrevet versjon, kan du laste ned en kopi av lisensen under «min profil» i NMF lisenssystem. Denne kan man laste ned som PDF og skrive ut.

Når det gjelder funksjonærlisenser (teknisk kontrollant, stevneleder, jury og juryleder) vil man kunne se kompetanse og skrive ut sin idretts-cv på www.minidrett.no