Digitale medlemskort!

DIGITALT MEDLEMSKORT
Enkel tilgang til medlemsinfo, kursoversikt, arrangement, nyheter og lisenser

– Det er hva du får med ditt nye digitale medlemskort!

NMF tar i bruk JOYN for å kunne holde deg oppdatert gjennom meldinger, og som en kanal inn til nmfsport.no.

I tillegg gir appen deg lisensen på mobilen – Smart og enkelt!

LISENSER 2019

Lisenser for 2019 blir lagt til her i JOYN etter du har kjøpt din lisens i MITA (SAS). Telefonen har man alltid med, og på den måten har du samtidig alltid lisensen med deg.

Vi håper du blir fornøyd og ønsker deg et godt kommende motorsportår!

Hilsen oss i Norges Motorsportforbund

Saksliste Årsmøte 2018

Årsmøtet for 2018 avholdes den 20/3 kl:18.00 på møterom i Stryn kulturhus.
Under følger saklisten for årsmøtet.
Årsmøtet skal:
1.Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
Velkommen! Enkel servering:-)

Årsmøteinnkalling for 2018

Til medlemmene i Stryn Motorsportklubb
Stryn 28/2-2019
Innkalling til årsmøte i Stryn Motorsportklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Stryn Motorsportklubb.
Årsmøtet avholdes den 20/3 kl:18.00 i møterom Stryn Kulturhus.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6/3 til mail:strynmx@gmail.com. eller ring 99205021
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på mail og evt facebook.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Avslutning

Det blir avslutnings dugnad ut på Bana no Søndag 4. November. Kl 12.00. Det blir avslutta med pizza og brus i Stryn sentrum etterpå. Møt opp alle som kan, det blir generell rydding, sikring av gjerder og bygg.

MX Camp

Styret i Stryn motorsportklubb har vedtatt å ikkje arrangere MX Camp i år. Vi er ikkje forberedt og mange er vekkreist i denne perioden. Vi kjem til å ta opp dette på neste styremøte slik at vi kan vere betre forberedt neste år.